Hallo!
Welkom op deze site!
Wat leuk om je hier te ontmoeten!

Misschien vind je het leuk als ik even iets over onze gemeente vertel?

Wij zijn in februari 2013 begonnen, dus je kunt wel zeggen dat wij een jonge gemeente zijn. De gemeente is dus volop in ontwikkeling. Steeds meer mensen weten de samenkomsten op zondagmorgen te vinden. Zo’n 140 mensen bezoeken de samenkomsten en elke week zijn er wel weer nieuwe gezichten!

Wij hebben maar één verlangen en dat is dicht bij God en Zijn Woord blijven. In plaats van God onze eigen plannen voor te leggen, willen we God volgen en ons afhankelijk stellen van Hem. Want volgelingen volgen en de Leider leidt, nietwaar?

Per 1 januari zijn we met een flink aantal gemeenteleden begonnen om de Bijbel in 1 jaar door te lezen. Dat is af en toe best pittig, maar ook heel leerzaam! We hebben trouwens ook verschillende Bijbelstudies, van een basiscursus over de fundamenten van het geloof tot een studie over de Johannesbrieven. Maar ook een cursus over hoe je dichter bij God kunt komen en Hem meer in je leven kunt ervaren.

Jezus droeg ons niet op om kerkgangers te maken. Logisch, kerkgangers houden immers alleen maar de kerkbanken warm! Hij gaf ons de opdracht om discipelen te maken. Want discipelen maken de wereld warm. (grapje…maar wel waar, natuurlijk!)

Maar we willen ook een veilige schaapskooi zijn. Een plaats waar het goed is om te zijn en we elkaar mogen opbouwen en bemoedigen. Een plekje waar je met je verhaal naar toe kunt als het even niet gaat in het leven. Of om er gewoon even voor een ander te zijn, als die een schouder of hand nodig heeft. Maar waar je ook over je Hemelse Vader hoort en Hem hopelijk nog beter leert kennen.

Regelmatig hebben we doopdiensten. Het is echt een grote zegen dat er telkens weer mensen zijn die zich willen laten dopen. Tja, da’s ook gehoorzaam zijn aan Jezus, toch?

Nou, er is natuurlijk nog wel meer te vertellen, maar ik zou zo zeggen: kom gewoon een keertje kijken! Je bent van harte welkom en je krijgt nog gratis koffie ook!

Je vindt ons elke zondag om 10 uur in de zaal van het Nordwin College aan Harste 2.
Je mag ook rustig eerst even bellen of mailen (0515 781405 / I.Pheifer@defonteinsneek.nl)

Zie ik je binnenkort een keer?

Ibo Pheifer
Voorganger – De Fontein Sneek