We zijn blij met de mensen, die zich willen inzetten, om het Woord van God te onderwijzen. Immers, dit woord wijst ons de weg door dit leven.

In Spreuken 2 kunt u lezen over wijsheid tegenover onverstand. In dit hoofdstuk staat o.a. dat God wijsheid zal geven als je hierom zoekt. Ook dit seizoen willen we door middel van Bijbelstudies Zijn Woord beter leren kennen. Door ons samen te buigen over dit Woord en ons hierin te laten onderwijzen, mogen we geestelijke groei nastreven en onszelf ontwikkelen in geloof.

Ook dit jaar zijn er korte studies na elkaar gepland, zodat u meerdere cursussen kunt volgen.

Uw opgave ontvangen wij graag vóór 17 september a.s. via het antwoordstrookje (inleveren bij Beitske Hoekstra) of via de mail (onderwijsdefontein@outlook.com).

Tot ziens op de studie- en/of thema – avonden.

Namens Taakgroep Onderwijs
onderwijsdefontein@outlook.com

Studies 2017:

De zeven bijbelse feesten(Vanaf 19 september, Door Douwe Valkema)

De laatste etappe(Vanaf 14 november, Door Jan de Jong)

Thema avonden 2017

God en geweld in de bijbel(1 en 29 oktober, Door K. Goverts)

Gezondheid en voeding in de bijbel(26 november Door Ben Hobrink)

Studies 2018

Astronomie in de Bijbel(Vanaf 9 januari, Door Haitze Wiersma)

De ‘Derde brief van Johannes’(Vanaf 6 maart, Door Kees vd Bijl)

Thema avonden 2018:

Islam / Christendom(11 februari, Door Jaap Bönker)

 

Alle studies worden gegeven in:
Wijkcentrum de Spil
Molenkrite 169
8608 WD Sneek
We starten om 19.45 uur. Er is altijd een korte pauze.

Wat kost een studie?
De zeven Bijbelse feesten € 10,00
De laatste etappe € 7,50
Bijbel en astronomie € 10,00
Bijbel en astronomie incl. studiemateriaal € 25,00
De derde brief van Johannes € 10,00

Deze bedragen zijn exclusief een consumptie.
Ook in de jaarplanning kunt u ook nalezen wanneer de studie start.

De thema-avonden zijn in:
Nordwin College
Harste 2
8602 JX Sneek
Deze avonden starten om 19.00 uur, u hoeft zich hiervoor niet op te geven. Er is een collecte voor de gemaakte onkosten.