Kies jij voor Gods gezin ?

Binnen de VBG “De Fontein” draait het kinderwerk onder de naam: “Spetterzz”.

Wij hebben voor deze naam gekozen omdat we graag willen dat het kinderwerk helemaal verweven is met de gemeente.
Als de gemeente goed functioneert, een levend geloof heeft, heeft dat invloed op hun direkte omgeving, zoals een fontein door de spetters de grond eromheen nat maakt.
Op die manier willen we ook de kinderen in aanraking laten komen met de liefde van onze Heer. Speels, vrolijk, gezellig. Maar met de Bijbel in de hand.

Binnen Spetterzz hebben we 3 groepen:

0-4 Jaar

Allereerst de crèche voor de jongsten : baby’s en peuters tot 4 jaar zijn welkom bij de crèche.
Ze worden opgevangen door de leiding die met ze gaan spelen, voorlezen, kleuren, schone broek, eten. Het kan allemaal!!

Groep 1 t/m 4

Als de kinderen 4 jaar worden mogen ze naar de zondagsschool, we hebben 2 groepen nl. 1 t/m 4 en 5 t/m 8.
De groepen lopen gelijk met die van de Basisschool.
De kinderen gaan eerst mee in de dienst, en tijdens de voordienst gaan ze onder het zingen van ons “ Spetterzzlied “ naar hun eigen lokalen
We bidden met de kinderen, zingen liedjes met ze, vertellen een bijbelverhaal. Soms wordt er geknutseld, andere keren is er een spel.

Groep 5 t/m 8

Met groep 8 zijn we bezig om ze wegwijs te maken in de bijbel. We hebben daarvoor de Jongerenbijbel aangeschaft,
waar ze mee mogen werken, en als ze de zondagsschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen ze hun eigen bijbel mee.
Ook sparen we voor kinderen in andere landen, zodat ook hén over de Here Jezus verteld kan worden.