Samenvatting beleidsplan de Fontein Sneek

NAAM
De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente De Fontein en is gevestigd te Sneek.

KVK NUMMER en RSIN
Kamer van Koophandel nr:                       57984549
RSIN:                                                            852822145
Email:                                                           raad {a} defonteinsneek.nl

CONTACT
Bezoekadres:                                             Harste 2, 8602 JX  Sneek
Postadres:                                                  Ylostinslaan 72B, 8651 AV  IJlst

DOELSTELLING
De gemeente stelt zich ten doel:

 • De Here God te aanbidden, loven en te prijzen;
 • De opbouw van de leden en gasten van de gemeente in het geloof in de Here God en zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest;
 • Samen een gemeenschap te vormen, die de Here Jezus Christus wil dienen, gehoorzamen en verwachten;
 • Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

 

ACTUELE BELEIDSPLAN

De gemeente tracht de genoemde doelstellingen te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:

 • Prediking van het Woord van God
 • Het houden van zondagse samenkomsten
 • Het gericht en algemeen verlenen van pastorale zorg aan mensen die in (geestelijke) nood zijn.
 • Bidstonden
 • Onderwijs
 • Gemeentebrede contactkringen (huiskringen), met als doel groei in geloof, in zorg naar elkaar, in liefde
 • Kinder- en jeugdwerk
 • Evangelisatie en zendingswerk
 • Participatie in interkerkelijke activiteiten
 • Participatie in de samenleving

 

BESTUUR

Het bestuur (de raad) bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en enkele leden.

Alle activiteiten in de gemeente zijn ingedeeld in taakgroepen met een taakgroepleider als hoofd.

Taakgroepleiders rapporteren aan de raad. Elk raadslid is verantwoordelijk voor één of meerdere taakgroepen in de gemeente.

Beloningenbeleid

De gemeenteleden en bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning.

Sprekers ontvangen een vergoeding voor spreekbeurten en studie avonden.

Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de taakgroepleider en de penningmeester worden gedeclareerd.

VERSLAG ACTIVITEITEN

Het bestuur van de gemeente vergadert twee wekelijks.

Behalve aan organisatorische zaken wordt aandacht besteed aan zorg voor de leden van de gemeente en aan gasten die door de gemeente worden ontvangen.

De verschillende taakgroepen voeren activiteiten uit gericht op de doelstelling en het actuele beleidsplan.

FINANCIEEL VERSLAG:

Klik hier om het financieel verslag van 2018 te openen.

Klik hier om het financiele versalg van 2019 te openen