Wie zijn wij?

Wij zijn de Vrije Baptisten Gemeente De Fontein.

Wij zijn een enthousiaste gemeente.
Wij geloven dat Jezus Christus onze verlosser is.
Wij geloven dat Hij een persoonlijke relatie met ons wil.

De Vrije Baptistengemeente De Fontein bestaat sinds februari 2013. Wij zijn een gemeente van ongeveer 30 leden. Bovendien komen diverse vaste gasten. We hebben geen eigen gebouw. Elke zondag komen wij bij elkaar in de aula van het  Aeres College aan de Harste 2, 8602 JX in Sneek. (voorheen Nordwin College)

Wat geloven we?

We zijn een enthousiaste groep mensen die Gods Woord centraal stelt. We geloven dat een persoonlijke relatie met Jezus Christus noodzakelijk is om te kunnen leven naar Gods wil. Leven met Jezus doe je niet alleen op zondagmorgen, maar is verweven in je hele leven. Hij is het Die mens werd om in onze plaats te sterven zodat wij uit genade mogen leven voor Hem. Geloof in Hem is dus niet alleen levensstijl, maar vooreerst een levenshouding.

Vanuit het verlangen om God te aanbidden en te gehoorzamen, vormen we een gemeenschap, die Hem wil dienen door Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Daarom staat ook de onderlinge aandacht en betrokkenheid voor elkaar hoog in het vaandel.

‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan’, staat in Psalm 127:1. Vanuit die overtuiging willen wij bij elk aspect van gemeentebouw telkens eerst Gods wil zoeken. Alleen onder Zijn zegen willen we bouwen, zodat God alle eer krijgt.

Als jonge gemeente hebben we daarom een passie om dicht bij Gods Woord te blijven en in woord en daad God te volgen.

Niet alleen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten willen we leren wat het is om in de kracht van de Heilige Geest voor elkaar te zorgen, elkaar lief te hebben, elkaar op te bouwen, elkaar te vergeven en elkaar te dienen om zo een goed getuige van Jezus Christus te zijn.

Naast de diensten op zondag vinden er nog diverse andere activiteiten plaats:
• Het verlenen van pastorale zorg, daar waar nodig.
• Bidstonden & Bijbels onderwijs
• Huiskringen, met als doel groei in geloof en in zorg naar elkaar.

Waar geloven we in?

  • We geloven in God, de Schepper van het leven.
  • We geloven dat de bedoeling van ons leven ligt in het leven in relatie met God.
  • We geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, de Weg naar God is.
  • We geloven dat God door Zijn Geest, hen die zich openstellen voor Hem, het geschenk van het geloof zal geven.
  • We geloven dat de Bijbel ons oproept om als getuigenis van persoonlijk geloof ons te laten dopen door onderdompeling, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.