De ‘Derde brief van Johannes’

Het vorige seizoen heb ik het voorrecht gehad met een grote groep belangstellenden de brief van Judas in een viertal studiebijeenkomsten door te nemen. Samen hebben we ons verwonderd over de geweldige lessen die dat kleine Bijbelboekje bevatte. Het Nieuwe Testament kent nog een aantal kleine Bijbelboeken. Klein in omvang, maar rijk in hetgeen wij uit deze Bijbelboeken kunnen leren.

Dit komend seizoen gaan we ons weer buigen over een kleine brief en deze keer is de keus gevallen op de derde brief van Johannes. Inderdaad klein, slechts 15 verzen, maar heel interessant, niet enkel om hetgeen wij kunnen leren, maar ook, omdat deze brief niet direct aan een gemeente is gericht, maar aan één persoon, Gajus.

Ons voornemen is om aandacht te besteden aan de vier personen die met name genoemd worden in deze brief, nl. de Oudste, Gajus, Diotrefes en Demetrius.

Bovendien hopen we een drietal onderwerpen te behandelen die raakvlakken hebben met deze brief, nl.

· Welvaartsevangelie
· Gezag
· Gastvrijheid

Ongetwijfeld zullen onderwerpen als ‘hoogmoed/nederigheid’ en ‘waarheid’ ook de revue passeren.

Evenals vorig jaar roep ik oprecht geïnteresseerden op samen met mij te delven naar de geweldige schatten die in dit korte briefje zijn verborgen.

Kees van der Bijl