De zeven bijbelse feesten

Op de allereerste bladzijde van de Bijbel staat al dat God zon, maan en sterren gemaakt heeft tot tekenen en vaste tijden( Gen. 1:14).

I. De vaste tijden slaan op Gods feesten ter herinnering aan wat God in het verleden gedaan heeft én om ons te attenderen op wat God nog gaat doen. Zo zijn de vier voorjaarsfeesten al vervuld door de Here Jezus Christus bij Zijn eerste komst, terwijl de najaarsfeesten nog vervuld zullen worden bij Zijn Wederkomst. Het is dus van het allergrootste belang dat wij Gods feestkalender kennen én toepassen!

II. De tekenen aan de hemel (bijzonderheden in de stand van zon, maan en sterren) zijn aanwijzingen hoe laat het is op Gods klok.

Een kijkje in Gods agenda voor de komende tijd:
20 sept.——> Het teken van de grote Pyramide.
21 sept.——> Het Bazuinenfeest.
22 sept.——> Het Bazuinenfeest.
23 sept.——> Het grote teken uit Openbaring 12: 1 ( de vrouw).

Hoe spannend is het dat wij op 19 september, de eerste avond, hebben over Gods feesten. Gezien de gebeurtenissen in deze tijd beginnen we dan ook met feestnummer 5: het Bazuinenfeest. Op dit feest zal (in 2017 ??) de Opname van de Gemeente plaats vinden en het staat dus nog te bezien of we nog de gelegenheid hebben om de andere feesten te behandelen op 3, 17 en 31 oktober. Het is dus echt D.V. Deo Volente…. Zo de Here wil. ” Vol verwachting blijf ik uitzien”……..

Douwe Valkema