Thema avond: Gezondheid en voeding in de bijbel

“Bijbel was zijn tijd vooruit” Bioloog Ben Hobrink Over Moderne Wetenschap in de Bijbel. Het is tevens de titel van het boek dat Hobrink heeft geschreven. Veel mensen denken dat de Bijbel en de moderne wetenschap op gespannen voet met elkaar staan.

Hobrink is overtuigd van het tegendeel en betoogt in zijn boek dat de Bijbel boordevol voorschriften staat waarvan wetenschappers pas sinds enkele decennia de wijsheid zijn gaan inzien. Bijvoorbeeld de voorschriften over epidemieën, hygiëne, en voeding.

Ben Hobrink: “Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, melaatsenkolonies, stadreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voorkomt uit de Bijbel.”

In zijn boek concludeert hij; “De schrijvers van de Bijbel konden destijds de achterliggende gedachten hierbij simpelweg niet kennen. Er moet daarom wel een grote Auteur achter de Bijbel hebben gezeten.”

Drs. Ben Hobrink (1948) heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam, met voedingsleer als zwaartepunt. Eerder verscheen van zijn hand o.a. het boek: “Evolutie, een ei zonder kip”.

De thema – avond is in het Nordwin College, Harste 2 in Sneek.
U hoeft zich niet van te voren op te geven. Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom, we hopen om 19.00 uur te starten.
Er is een collecte voor de gemaakte onkosten.