Thema avond: God en geweld in de bijbel

“Wie geweldteksten in de Bijbel wil begrijpen moet daar heel veel moeite voor doen. De Bijbel is geen stripboek,” zegt dr. Klaas Goverts. Hij gaat in op verschillende Bijbelteksten waarin geweld aan te pas komt. “Het zou ook nog kunnen dat Israël Gods opdracht naar eigen inzicht heeft verstaan. Zoals er nu ook in Zuid-Amerika christelijke groepen slangen opnemen, omdat dat in het evangelie van Marcus zou staan”.

Dr. K. Goverts houd zich vast aan het principe dat God en geweld niet bij elkaar horen. Jezus laat zien wie God is. Toen Petrus het oor van Malchus afhakte zei Jezus niet: “Goed bezig, Petrus”, maar “steek uw zwaard in de schede.”

Dr. Klaas Goverts is gepromoveerd als Oudtestamenticus. Thans is hij als Hervormd predikant met emeritaat. Hij geeft door het hele land Bijbelstudies over tal van onderwerpen en Bijbelboeken. Klaas is expert op het gebied van het Hebreeuws en zijn studies zijn heel bijzonder. Een unieke uitleg met een bijzonder pastorale inhoud.

We hopen u te ontmoeten op deze avonden.

De thema – avonden zijn in het Nordwin College, Harste 2 in Sneek.

U hoeft zich niet van te voren op te geven. Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom, we hopen om 19.00 uur te starten.

Er is een collecte voor de gemaakte onkosten.