1 2 3 4

Licht

In Ge 1:3 leest u dat God licht schiep maar, in Ge 1:14 worden pas de hemellichamen geschapen.
Is dit u ook opgevallen en zou u hier een verduidelijking voor willen?
In deze bijbelstudie zal antwoord worden gegeven op deze vraag.
Klik HIER om de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————

Vreemd vuur

Was het nu nodig, dat de Here God die twee jongens om zo’n klein vergrijp met de dood bestrafte? ( Le 10:1-7  )
Deze vraag zal worden beantwoord in de volgende tweedelige bijbelstudie.
Klik HIER om het eerste deel van de bijbelstudie te openen.
Klik HIER om het tweede deel van de bijbelstudie te openen.

 

—————————————————————————————————————————

Dochters en Knieën

Onlangs werd de volgende opmerking gemaakt:
Laat ik nu denken, dat Jacob één dochter had, nl Dina, maar dan lees ik in Ge 37:35,
dat hij getroost werd door al zijn zonen en al zijn dochters.
Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende bijbelstudie.
Klik HIER om de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————

Ketura

De volgende opmerking werd onlangs gemaakt:
Ik lees tot mijn verbazing in Ge 25, dat Abraham na de dood van Sara met Ketura trouwde en zij hem zes zonen schonk.
Laat ik nu denken dat Abraham op deze leeftijd geen kinderen meer kon krijgen.
Krijg antwoord op deze vraag in de volgende bijbelstudie.
Klik HIER om de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————

Lot en zijn Dochters

In de bijbel staat dat Lot een rechtvaardig man was (2 Petrus 2:7 )maar, als je Genesis 19:8 leest krijg
je toch een hele andere indruk van Lot. In deze bijbelstudie wordt dit behandeld.
Klik HIER om de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————

Sterven en dan ?

Dit is toch wel een belangerijk onderwerp en tevens ook een veel besproken onderwerp voor Christenen.
Wat gebeurt er na de dood ? Waar ga ik naar toe ?
In de volgende vijf delige bijbelstudie wordt dit actuele onderwerp behandeld.
Klik HIER om het eerste deel van de bijbelstudie te openen
Klik HIER om het tweede deel van de bijbelstudie te openen
Klik HIER om deel drie A van de bijbelstudie te openen
Klik HIER om deel drie B deel van de bijbelstudie te openen
Klik HIER om het vierde deel van de bijbelstudie te openen

—————————————————————————————————————————

Beeld en Gelijkenis

In Gen. 5:3 wordt gezegd, dat Adam een zoon kreeg, Set , die ‘naar zijn gelijkenis, als zijn beeld’ was.
Wat wordt bedoeld met ‘gelijkenis’ en ‘beeld’?
De volgende bijbelstudie zal verduidelijking over dit onterwerp geven.
Klik HIER om de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————

kains Teken

In Genesis 4:15 staat: ‘En de Here stelde een teken aan Kaïn, dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan.’
Wat moet ik me bij dat teken voorstellen ?
Deze bijbelstudie zal een antwoord op deze vraag geven.
Klik HIER om de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————

De Zonen Gods

 

In Genesis 6:2 is sprake van ‘zonen Gods’ die huwen met ‘dochters der mensen’.
Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Hier zal de volgende tweedelige bijbelstudie over gaan.
Klik HIER om het eerste deel van de bijbelstudie te openen.
Klik HIER om het tweede deel van de bijbelstudie te openen.

—————————————————————————————————————————